POPIS WEBU

Česky English


Hra jako lék


Publikace seznamuje čtenáře

s psychoterapeutickým přístupem, který vychází z rogersovské psychoterapie zaměřené na člověka a používá jejích základních principů v oblasti dětské psychoterapie. Jednotlivé principy nedirektivní terapie hrou nejsou typické pouze pro tento přístup, ve svém souhrnu však tvoří ucelený rámec s přesnými pravidly, podle kterých se postupuje. Mimo striktní použití se nabízí uplatnění pouze některých principů, které budou obohacením našeho přístupu k dětem. Jedna z podstatných zásad je akceptující vztah k dítěti, je kladen důraz na osobnost terapeuta, zejména jeho schopnost vcítění, která by neměla při naší práci nikdy chybět. Text je určen především dětským psychologům, resp. psychotera­peutům, kteří pracují s dětmi. Může však přinést podněty k zamyšlení a případně i ke změnám ve vlastním přístupu k dětem u kohokoliv – od paní učitelky v mateřské škole, přes sociální pracovnici až po čtenáře rodiče. Věříme, že i sebemenší změna v chování k dětem v duchu rogersovského přístupu je změnou pozitivní. 


Publikace je vyprodaná, o případném novém vydání budeme včas informovat. 

 

Autorky: Vlasta Rezková, Gražina K. Kleinová

Cena:
 200 Kč  |  ObjednatZpět  |  Nahoru  |  Tisk

Copyright © 2020 Pražská pedagogicko-psychologická poradna  |  Redakční systém inCMS  |  Tvorba webových stránek  Inexes  |  Design Mowshe