POPIS WEBU

Česky English


Rozhodování o studiu na víceletém gymnáziu


Rodiče žáků 5. a 7. tříd stojí před rozhodnutím, zda mají své dítě přihlásit na víceleté gymnázium. Úspěch na náročnější výběrové škole závisí nejen na nadání dítěte, ale i na jeho schopnosti zvládat větší zátěž, ochotě učit se, na jeho přizpůsobivosti a vyspělosti. Na základě psychologického vyšetření můžeme tyto studijní předpoklady dítěte posoudit. Vyšetření má dvě části:

  • Nejdříve dítě vypracovává testy a vyplňuje dotazníky. Tato část vyšetření trvá přibližně tři hodiny. Testová baterie obsahuje zkoušku zaměřenou na zjištění úrovně rozumových schopností a různé dotazníky. Rodiče vyplní dotazník týkající se údajů o jejich dítěti.
  • Ve druhé části vyšetření pracuje psycholog individuálně s dítětem i s rodiči, sdělí jim výsledky vyšetření a doporučí, zda je tento typ školy pro dítě vhodný.
  • Proč volbu víceletého gymnázia konzultovat s psychologem?

 

délka vyšetření: 3 – 4 hod. (+ příp. přestávka na oběd)
cena služby: pro žáky 5. tříd 1 700 Kč, pro žáky 7. tříd 1 900 Kč
doporučené publikace: Informace o gymnáziích
                                        Jak uspět na střední škole – jak se učit a jak vědomosti využít
 
 
Objednat se 

Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Copyright © 2020 Pražská pedagogicko-psychologická poradna  |  Redakční systém inCMS  |  Tvorba webových stránek  Inexes  |  Design Mowshe