POPIS WEBU

Česky English


Specifické poruchy učení na SŠ


Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření zaměřené na diagnostiku specifických poruch učení (SPU) nabízíme studentům středních a vyšších odborných škol, kteří již měli v minulosti diagnostikovanou SPU a je potřeba zjistit aktuální projevy poruchy a její důsledky pro studium, ale i těm, u nichž porucha učení dosud zjištěna nebyla, a přesto buď oni sami, nebo jejich rodiče či učitelé mají na SPU podezření. Při náročnějším studiu se může i skrytá nebo již kompenzovaná specifická porucha znovu projevit či zvýraznit.

 

Od 1. září 2016 upravují poskytování poradenských služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně specifických poruch učení, nové právní předpisy. Přečtěte si, prosím, tyto důležité informace.

 

Speciálně pedagogické vyšetření následuje po psychologickém vyšetření, které provede psycholog naší poradny nebo jiného zařízení (klinický psycholog, jiná poradna, SPC). V případě psychologického vyšetření v jiném zařízení je třeba přinést podrobnou zprávu od psychologa, která nesmí být starší než jeden rok.

 

Vždy je třeba s sebou přinést:

 • dotazník pro školu - ve formátu pdf nebo formulář pro vyplnění elektronicky
 • pokud chcete doporučení pro maturitu, dotazník pro školu pro maturanty
 • plán pedagogické podpory, pokud jej škola vypracovala
 • individuální vzdělávací plán, pokud se podle něj vzděláváte
 • zprávy z předchozích psychologických a/nebo speciálně pedagogických vyšetření, pokud vám byly vydány
 • případně relevantní lékařské zprávy

 

Vyšetření je zaměřeno na některé ze specifických vývojových poruch učení – nejčastěji na:

 • dyslexii
 • dysortografii
 • dysgrafii
 • dyskalkulii
 • ale také může odhalit i jinou příčinu výukových obtíží, než je porucha učení

Studentům a rodičům doporučíme nejvhodnější postupy pro efektivní studium při zjištěných obtížích. Součástí vyšetření je vypracování písemné zprávy a doporučení. Zprávu dostávají pouze klienti a obsahuje kromě výsledků vyšetření doporučení pro studenta, jakou studijní strategii zvolit. Doporučení pro školu obsahuje podpůrná opatření pro vzdělávání a ze zákona se vždy poskytuje i škole.

 

Po diagnostickém vyšetření následují vyšetření kontrolní, nejčastěji během jednoho až dvou let. Studentům můžeme nabídnout i konzultace o výukových obtížích (intenzita péče závisí na dohodě s klientem).

 

Pokud specifická porucha učení trvá po celou dobu středoškolského studia a je to indikováno, může poradna studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami doporučit uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky.

Pokud budete chtít doporučení k maturitě, stáhněte si prosím zde dotazník pro školu pro maturanty a na návštěvu poradny jej přineste vyplněný. Děkujeme.

 

Jsme akreditované pracoviště pro vytváření doporučení pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky - doporučení mají platnost i pro státní maturitu

 

Studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je to indikováno, můžeme také doporučit uzpůsobení průběhu přijímacího řízení na vyšších odborných školách nebo absolutoria.

 

délka vyšetření: 4 hod.
cena služby: 2 000 Kč
  
Objednat se

Zpět  |  Nahoru  |  Tisk

Copyright © 2020 Pražská pedagogicko-psychologická poradna  |  Redakční systém inCMS  |  Tvorba webových stránek  Inexes  |  Design Mowshe